Framheva innlegg

Velkomen til Fredheim

Her finn du informasjon om Kviteseid pinsemenighet.
Utforsk i menyen her på nettsida, så finn du info om dei ulike virkegreinane og kva som skjer

Visjonen for menigheten lyder slik:
«Me bygger ein menighet med Jesus i sentrum,
der menneske blir sett, omfamna og utfordra

Kviteseid pinsemenighet er knytta til pinsebevegelsen i Noreg. Menighetslokalet Fredheim ligg midt i Kviteseid sentrum rett ved kommunehuset. Du er hjarteleg velkomen til våre møte og samlingar, og du kan når som helst ta kontakt.
Forstandaren kan kontaktas på tlf: 90688731,
eller på e.post: fredheim@kviteseid.net

Alle gudstenester og arrangement er avlyst så lenge Corona-restriksjonane ikkje opnar for å samlast. På facebook og youtube legg vi ut digitale andakter og aktuell informasjon.


facebook

Følg oss facebook
Her er link til dei siste innlegg på facebooksida

2 days ago
Fredagsklubben

Hurra! Fredagsklubb til fredag kl.19

5 days ago
Videoandakt 17/1-21

Bli kjent med Jesus - Livets brød

1 week ago
Andakt ved starten av et nytt år

Noen refleksjoner ved starten av det nye året

1 week ago

I dag må me ha familiemøte heime, så her kjem litt om kva dykk kan gjere og korleis.

2 weeks ago

Corona-oppdatering!

Jubileumskonsert med Fredheimkoret

Det er no over 10 år sidan Fredheimkoret i Kviteseid starta opp, og sundag 26/1-20 inviterer koret til jubileumskonsert på Fredheim kl. 17.00.
Koret har fått stadig nye songarar, og tel no over 40 medlemmar. I konserten blir det eit utval songar frå korets repertoar gjennom åra. Du vil få høyre både gospel, blues, salmar og tradisjonelle kristne songar arrangert for kor. Det blir og andre song og musikkinnslag,