Sundagsskulen

Dei sundagane vi har møte på formiddagen, er det sundagsskule for borna i kjellaren.
Ulike temaer og bibelforteljingar tas opp med hjelp av ulike virkemiddel.

Dei andre sundagane er barnerommet ope for dei aller minste under møtet, under tilsyn av foreldre/vaksne.