Sundagsskulen

På sundagsskulen blir ulike temaer og bibelforteljingar tatt opp med hjelp av ulike virkemiddel. Det er song, og forskjellige aktivitetar.

P.g.a. Korona-situasjonen har vi ikkje kunnet ha sundagsskule i kjellaren parallellt med møte no ei stund. Vi hadde hausten 2020 familiemøte/sundagsskule annankvar sundag oppe i hovudsalen.
Når restriksjonane tillett det vil me igjen starte opp med sundagsskule/familiemøte.

Ellers er barnerommet ope for dei aller minste under møte dei gongane det ikkje er sundagsskule, under tilsyn av foreldre/vaksne.