Sundagsskulen

P.g.a. Korona-situasjonen kan vi ikkje ha sundagsskule i kjellaren parallellt med møte denne hausten (2020).
Derfor har vi familiemøte/sundagsskule annankvar sundag oppe i hovudsalen.
Ulike temaer og bibelforteljingar tas opp med hjelp av ulike virkemiddel.

Dei andre sundagane er barnerommet ope for dei aller minste under møtet, under tilsyn av foreldre/vaksne.