Fredheimkoret

Fredheimkoret starta opp i 2009. Fleire og fleire har ønskja å bli med i koret, og i dag 2018 tel koret omlag 35 medlemmar inklusiv musikarar.
Koret har eit variert repertoar, alt frå gospel og negro spirituals til salmer og meir tradisjonelle korarrangement.  Koret er blitt kjend for stort engasjement og songglede, og det svinger godt når Fredheimkoret set i gong. Alle som har interesse for å synge er hjarteleg velkomen i koret. Koret syng omlag ein gong i månaden på møte i menigheten eller elles i bygda, og av og til dreg me ut på korte eller litt lengre turar.

Klikk her så finner du korets plan for vårhalvåret 2019

 

Bilete frå ein konsert i Kviteseid kyrkje september 2017.