Lovsongsgruppe

Vi har fleire grupper som deltek jevnleg i møta våre.

Ungdommane har ei lovsongsgruppe som ofte syng på fredagskveldane, men og i ein del søndagsmøte. Her er det med ungdommar både frå Fredheim og frå Kviteseid Misjonsmenighet.


Ellers er det fleire som deltek både med song eller musikk i menigheten. Vi ønskjer å gje rom for eit stort mangfald i song- og musikklivet i menigheten.