Sundagsmøta

  • Kvar sundag kjem vi saman til møte/gudsteneste. 
  • Hausten 2020 har vi, på grunn av Korona-situasjonen, familiemøte/sundagsskule annankvar sundag, og ordinært møte dei andre sundagane.
    Dette gjer vi fordi vi ikkje har plass til å ha sundagsskule i kjellaren parallellt med møte i hovedsalen. Derfor gjev vi plassen i salen til borna/familiene annankvar sundag.
  • Sundagsmøta er hjartet i verksemda vår, og då ønskjer vi å vere saman på tvers av generasjonar.
  • Møta vil spegle mangfaldet i menigheten, og kan variere i form og innhald.
  • Forkynninga av Guds ord er sentralt i møta.