Sundagsmøta

  • Kvar sundag kjem vi saman til møte/gudsteneste. 
  • Vi vekslar mellom formiddag og kveld. 
  • Sundagsmøta er hjartet i verksemda vår, og då ønskjer vi å vere saman på tvers av generasjonar.
  • Møta vil spegle mangfaldet i menigheten, og kan variere i form og innhald.
  • Forkynninga av Guds ord er sentralt i møta